Oferta

Firmy:

 • – obsługa spółek handlowych i cywilnych;
 • – obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • – podatkowa księga przychodów i rozchodów;
 • – prowadzenie ewidencji do potrzeb podatku zryczałtowanego oraz karty podatkowej;
 • – prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość);
 • – sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT;
 • – obsługa kadrowo-płacowa (deklaracje ZUS, sporządzanie list płac, ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowników).

Klienci indywidualni:

 • – sporządzanie deklaracji rocznych PIT;
 • – sporządzanie deklaracji VZM – zwrot VAT od materiałów budowlano-remontowych;
 • – sporządzanie deklaracji podatku od spadków i darowizn;
 • – sporządzanie deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • – pomoc w wypełnianiu dokumentów wymaganych przy zakładaniu działalności gospodarczej.